Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: gem. Amsterdam, IBED van de UvA en AGC

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: gem. Amsterdam, IBED van de UvA en AGC

Gemeente Amsterdam, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA en Amsterdam Green Campus hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft het doel om samen nieuwe kennis te ontwikkelen en bestaande kennis te delen voor een groene en duurzame ontwikkeling van Amsterdam en de metropoolregio. Zowel de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, als het IBED voelde al geruime tijd de behoefte tot een meer structurele samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast participeren zowel het IBED als de Gemeente Amsterdam in Amsterdam Green Campus waardoor een netwerk ontstaat van overheden, bedrijven, instellingen en opleidings- en onderzoeksinstituten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Lift biodiversiteit mee op de groei van Amsterdam?

De overeenkomst werd feestelijk ingeluid op het Amsterdam Science Park tijdens het symposium “Lift de biodiversiteit mee op de groei van Amsterdam?” . Tijdens het symposium kwamen meer dan 100 wetenschappers, beleidsmedewerkers, studenten en stedenbouwkundigen samen om te praten over de groei van de stad Amsterdam en wat voor effect dit heeft op de biodiversiteit in de stad. Sprekers tijdens dit symposium waren prof. Zef Hemel en Prof. Peter de Ruiter (wetenschappelijke directeur IBED). Waar Zef Hemel betoogde voor een verdichting van de stad Amsterdam naar het model van Tokio, pleitte Peter de Ruiter voor het nader tot elkaar brengen van mens en natuur in de metropoolregio Amsterdam. Een “bondgenootschap” in zijn woorden.

 

Deze uiteenlopende standpunten leidden tot interessante discussies onder het multidisciplinaire publiek over de toekomstvisie voor de metropool Amsterdam. Tevens werd door publiek en sprekers gesproken over het concretiseren van de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, IBED en Amsterdam Green Campus. Genoemde voorbeelden van samenwerkingsgebieden zijn expertise-uitwisseling, onderwijsparticipatie in de vorm van (master)onderzoeksstages en het gezamenlijk optrekken in Nationale en Europese programma’s op het gebied van ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid.