Gedeputeerde Adnan Tekin en Statenleden geïnspireerd door ‘green’ onderzoek 

Gedeputeerde Adnan Tekin en Statenleden geïnspireerd door ‘green’ onderzoek 

Op woensdag 19 juli bezocht gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland, samen met 6 leden van Provinciale Staten en enkele ambtenaren, Amsterdam Green Campus. Het bezoek stond in het teken van onderzoek op het gebied van milieu en natuur en hoe die kennis gedeeld wordt met bedrijven, overheden en instellingen.

Het programma startte met het onderzoek van dr. Shiju van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) om CO2 om te zetten in koolmonoxide, dat op zich weer een bouwsteen is voor waardevolle producten als methaan. Grootschalige toepassing van dit in het laboratorium  ontwikkelde procedé kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Om dit onderzoek tot toepassing te brengen is een patentaanvraag ingediend. Het bedrijf Skytree ontwikkelt concrete toepassingen om les- of werkruimtes te zuiveren van een teveel aan CO2 en om CO2 extra toe te voegen aan kassen, waardoor planten sneller groeien.

Het bezoek was ook een mooie gelegenheid om de gedeputeerde, die verantwoordelijk is voor het programma  Groen Kapitaal, te informeren over de kennis die het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) op dit thema heeft. De onderzoeksgroep van professor Willem Bouten richt zich op Computational Geo-Ecology oftewel  bestuderen, met behulp van computermodellen, van de ontwikkeling van de ecologie in relatie met het aardoppervlak. Baanbrekend onderzoek wordt verricht door het gedrag van vogels te bestuderen met behulp van zeer kleine GPS-trackingsystemen die op de vogels zijn bevestigd. Dit onderzoek is relevant voor bijvoorbeeld de luchtvaart en de ontwikkeling van windmolenparken op zee. Zo kunnen botsingen tussen vogels en vliegtuigen beperkt worden en wordt de luchtmacht tijdig geïnformeerd over de vogeltrek. De studie Future Planet Studies waar in het studiejaar 2017/2018 150 1e jaars studenten aan deelnemen biedt studenten een uitstekende mogelijkheid om met projecten die van belang zijn voor de biodiversiteit aan de slag te gaan. Projectonderzoek met maatschappelijk relevante partijen als waterschappen, gemeenten en natuurbeheerders zijn zowel voor studenten als wetenschappers stimulerend. Hierna lichtte aquatisch bioloog Harm van der Geest buiten, tussen betonnen bakken gevuld met planten uit het IJssel- en Markermeer zijn onderzoek toe over het vergroten van de ecologische kwaliteit van het Markermeer.

Het bezoek werd afgesloten bij Startup-Village waar enkele jonge ondernemers met veel plezier hun bedrijf presenteerden, en ze van Statenleden tips kregen. Trots presenteerde tenslotte directeur Niek Persoon van Amsterdam Green Campus het ‘Urban Green’ onderzoek  aan insecten minnende planten op het dak van de horecagelegenheid. Aan het onderzoek nemen zowel zowel WO- als HBO en MBO-studenten deel.

In zijn dankwoord gaf de heer Tekin aan dat hij en de aanwezige Statenleden onder de indruk waren van het enthousiasme en de verscheidenheid van onderzoeken. Alhoewel het Science Park voor velen uit de delegatie niet onbekend is, was het toch weer een verrassende en inspirerende ervaring. De middag nodigt uit tot een vervolg. Die komt er zeker als het gaat om het gezamenlijk optrekken in Groen Kapitaal, maar mogelijk ook in het verkennen van de CO2-conversie.