Europees geld voor projecten tuinbouwbedrijven, UvA en andere kennisinstellingen

Europees geld voor projecten tuinbouwbedrijven, UvA en andere kennisinstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft een subsidie toegekend voor het project Green Innovation Cluster. Het doel van dit project is om kennis van kennisinstituten zoals de Universiteit van Amsterdam om te zetten in concrete product- en dienstinnovaties bij bedrijven. Deze innovaties dragen in hoge mate bij aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector.

Onder de naam Green Innovation Cluster zijn 12 concrete ideeën en projecten ontwikkeld voor het duurzaam versterken van de economische slagkracht van de tuinbouw en in het bijzonder het sierteeltcluster en de plantveredelingsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam is bij de helft van de projecten betrokken. Amsterdam Green Campus is mede initiatiefnemer van deze aanvraag.

Zie de website van Greenport Aalsmeer voor meer informatie over deze subsidie