Duurzame bloemkool

Duurzame bloemkool

Wat is het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriƫntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem.

In de periode 2020-2023 gaan we metingen doen aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen en bepalen wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels.

Van maart tot en met september zijn de nulmetingen gedaan, vanaf februari zoeken we 2 MBO-stagiares voor veldwerk en labwerk.

Zie voor meer info AGC in het nieuws