Cursus: Novel breeding tools

Cursus: Novel breeding tools

De cursus Novel Breeding Tools geeft een overzicht van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in het vakgebied van de moleculaire veredeling en biotechnologie van planten. De bestaande DNA-technieken zijn enorm verbeterd en veel sneller en goedkoper geworden.

Er kunnen tegenwoordig grote hoeveelheden samples tegelijkertijd, ‘high throughput’, verwerkt worden. Daarnaast zijn ook nieuwe DNA-technieken ontwikkeld die het veredelingsproces nog verder kunnen versnellen op manieren die voorheen nog onmogelijk leken.

We willen in deze cursus de nieuwste DNA-technieken (tools) bespreken en de mogelijkheden laten zien voor het gebruik van deze technieken in de groente- en sierteeltveredeling. Tevens willen we u ook zelf laten werken met enkele van deze nieuwe technieken in het laboratorium. Daarnaast besteden we aandacht aan enkele belangrijke eigenschappen, die bij de veredeling van een gewas een rol spelen. Verder geven we een overzicht van de stand van zaken (State of the Art) met betrekking tot de Novel Breeding Tools van je gewas van interesse.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van een hele dag, eenmaal per maand. Tijdens de bijeenkomst zijn er hoorcolleges, workshops, discussies, praktijkopdrachten (lab en computer) en een excursie. U leert meer over verschillende moleculaire technieken en de mogelijkheden daarvan voor uw veredelingsprogramma, daarnaast bent u na de cursus beter in staat om het moleculaire onderzoek beter te
begrijpen en om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor de onderzoekers die dit onderzoek uitvoeren. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname van Inholland Academy.

De cursus Novel Breeding Tools is ontwikkeld binnen de Amsterdam Green Campus door het lectoraat Green Biotechnologie van Hogeschool Inholland, de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. De cursus is tot stand gekomen met een subsidie van Greenport Aalsmeer.

Bekijk de infosheet hier: novel breeding tools 2018.