Samenwerken aan koolstofopslag

Een gevolg van het klimaattafelsymposium op 29 jan j.l was het voornemen om een onderwijssamenwerking te starten die voorspelt hoeveel koolstof opgeslagen kan worden in de bodem. Het ging om de verbinding tussenĀ  tussen enerzijds gedetailleerde gewasinformatie van landbouwers in Noord-Holland en Flevoland (data van mbo Clusius en hbo AERES) en anderzijds de interpretatie van satellietbeelden via prof. dr. Bas van Wesemael (UCLouvain).

Op maandag 13 mei kwamen Clusius Hoorn, Aeres Hogeschool Dronten, Universiteit Leuven, Het Big Data Value CenterĀ  en de Universiteit van Amsterdam bijeen om deze plannen verder uit te werken. Onder leiding van de Amsterdam Green Campus is een voorstel geformuleerd voor aanpassingen in de curricula van de verschillende opleidingen die het mogelijk maken dit onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Begin 2020 zal er een inspirerende opstart dag zijn met alle betrokken studenten van wo, hbo en mbo.