Biodiversity in City and Buildings

Biodiversity in City and Buildings

Op 3 juli j.l. was de Startup Village op het Science Park decor van de voortgang besprekingen van ‘Systeembenadering Urban Green’, een project van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving aan innovaties op groen. MKB en kennisinstellingen kwamen bijeen om het project, dat nu het tweede jaar ingaat, te bespreken. Bekijk hier een impressie van deze dag.

De stad zindert onder hittestress en op het moment van vergaderen is het al een paar weken droog en het einde is nog niet in zicht. De kruiden op het dak van de co-working space van de Startup Village hebben het moeilijk. In een normale zomer zou dit dak uitgroeien tot een weelderige ‘kruidentuin’ met insecten maar nu staat het er dor en droog bij. Eduard van Vliet van Green Art Solutions heeft het dak verzorgd en een beregeningsysteem aangelegd. De marktpartijen willen weten welke planten het onder deze extreme condities het langste uithouden. Studenten en onderzoekers van Wellant College, de UvA en de VU hebben de projecten gepresenteerd die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd aan gevels, op daken, in tuinen en in de binnenruimte. Een ding is duidelijk, zonder onderhoud en water komt Urban Green niet van de grond. Deze ontwikkeling gaat ongetwijfeld leiden tot nieuwe banen voor de toekomst. Het onderwijs en het bedrijfsleven zitten er in dit project bovenop.