Bèta-Gamma-studenten helpen duurzaam ondernemen

Bèta-Gamma-studenten helpen duurzaam ondernemen

Bedrijven en overheidsorganisaties krijgen vanaf september wederom ondersteuning van studenten van de universitaire opleiding Bèta-Gamma. In de collegereeks Wetenschap in Praktijk, die loopt van september tot en met december 2018 gaan de studenten op zoek naar wetenschappelijke oplossingen voor praktische vraagstukken over circulaire economie.

Ongeveer 60 tweedejaars studenten van de opleiding Bèta-Gamma gaan in groepjes van 4 aan de slag met actuele vraagstukken rond het thema circulaire economie. Belangrijke leerdoelen voor de studenten zijn dat ze leren werken voor een bedrijf en leren hoe het is om onder druk concrete oplossingen te leveren. Tijdens de hele looptijd staan de studenten in contact met de opdrachtgever om afspraken te maken en vragen te stellen. Amsterdam Green Campus heeft de afgelopen maanden contacten gelegd met diverse bedrijven en overheden om vragen op te halen en samen met de vakcoördinatoren gesprekken met de opdrachtgevers te voeren.

Dit is een greep uit de vragen die de studenten gaan beantwoorden:

  • Voor grote, commerciële evenementen worden allerlei maatregelen voorgeschreven zodat het afval gerecycled kan worden. In een stad als Amsterdam vinden jaarlijks duizenden kleine evenementen plaats en hoe kunnen bij de kleine evenementen het afval beter gescheiden ingezameld worden, zonder dat dit tot hoge lasten (personeel en financieel)  leidt bij de organisatoren?
  • Hoe draagt een voedselbos bij aan circulaire economie?
  • Grassap wordt binnenkort als test gebruik voor gladheidsbestrijding. Kunnen we dit restproduct nog op meer manieren gebruiken of kan het beter?
  • Wat zijn goede alternatieven voor kunstgrasvelden met rubber? Komt kurk hiervoor in aanmerking?
  • Welke circulaire interventies kunnen op een (V)MBO-school in Amsterdam worden doorgevoerd?

Hebt u vragen over deze collegereeks of wilt u een project aanmelden? Neemt u dan contact op met Gerard Kooiman, via g.j.m.kooiman@uva.nl.