Barlaeus Diner – leidt tot nieuwe samenwerkingen in de regio.

Barlaeus Diner – leidt tot nieuwe samenwerkingen in de regio.

Op 28 okt. jl. kwamen 29 bestuurders vanuit Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemers uit de Omgeving bijeen om af te stemmen op de verbinding van kennis en techniek en het bedrijfsleven. Naast het feit dat de Amsterdamse Academische Club een prachtige plek is, past een dergelijke afstemming binnen de historische traditie van Caspar Barlaeus (1584 – 1648) die vergelijkbare ontmoetingen organiseerde om regionale ontwikkelingen te stimuleren. Wij bestaan dankzij samenwerking en verbinding van mbo, hbo, wo met bovengenoemde 5 O’s. Deze avond heeft geleid tot een 10-tal inzichten om de samenwerking met het MKB te versterken met het oog op de ontsluiting van kennisvragen. We werken nu met elkaar aan multidisciplinair onderwijs dat op frequente basis kan worden ingezet.