Amsterdam Green Campus verbindt onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven

Amsterdam Green Campus verbindt onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven

27 januari 2016

Het innovatieplatform Amsterdam Green Campus is met een kick-off evenement op 26 januari 2016 officieel van start gegaan. In dit regionale platform gaan onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan vernieuwingen en het opleiden van talent binnen de groene sector. UvA-hoogleraar Plantenfysiologie Michel Haring is een van de initiatiefnemers.

Actuele vraagstukken
Binnen de Metropoolregio Amsterdam liggen enkele van de meest innovatieve tuinbouwregio’s van Europa, met wereldwijde bekendheid van de groene kennis. Met de totstandkoming van de Green Campus wordt de bestaande kennis gekoppeld aan innovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; een troef om de concurrentie uit het buitenland voor te blijven. Michel Haring benadrukt het belang van dit platform: ‘Om de huidige positie te handhaven is innovatie nodig en moet onze wetenschappelijke kennis sneller in het onderwijs worden verwerkt en bij ondernemers terechtkomen.’

260116_3_startAGC

Drie thema’s
Amsterdam Green Campus verbindt wetenschap, opleidingen en bedrijven in de groene sector en start vanuit drie thema’s: Green Genetics, Green Environment and Green Chemistry. Vanuit de thema’s gaat de Campus een sleutelrol spelen bij het oplossen van actuele vraagstukken zoals voedselvoorziening en leefbaarheid in groeiende steden. Via het platform kunnen bedrijven met hun innovatievraag bij wetenschappers terecht, en kunnen het mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. Een voorbeeld is het Green Student Lab, waar naast geschoolde masterstudenten – die bezig zijn met innovatieve vragen van bedrijven -, ook praktijkgerichte Inhollandstudenten zitten. Beide groepen leren zo elkaars kwaliteiten erkennen en gebruiken. Dat is nog nooit eerder gedaan. ‘Kennisinstellingen in de groene onderwijsketen waren jaren niet op elkaar aangesloten.’ aldus Haring.

De initiatiefnemers
De Green Campus is een samenwerking van Inholland, Clusius College, Wellantcollege, AERES Hogeschool Almere, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland-Noord, Innovation Exchange Amsterdam (IXA) en de onderzoeksinstituten SILS, IBED en HIMS van de Universiteit van Amsterdam.

De ambitie: verdere samenwerking
De drukbezochte kick-off, met aanwezigen vanuit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, dient als het startpunt voor verdere samenwerking tussen de partijen. In de ochtend vonden werkgroepen plaats waar stakeholders ideeën en plannen konden formuleren binnen de thema’s. Terugblikkend op de dag concludeerde Michel Haring dat het commitment er is, de ideeën er zijn, en het momentum om projecten te starten er is.

Bekijk hier de video-opnames van de kick-off bijeenkomst