Amsterdam Green Campus stapt in ‘Groen Kapitaal’

Amsterdam Green Campus stapt in ‘Groen Kapitaal’

Met het programma Groen Kapitaal wil de provincie Noord-Holland de natuur versterken en de samenleving nadrukkelijker met de natuur verbinden. AGC werkt samen met de provincie aan een programma om jongeren, scholen en onderzoeksinstellingen in en buiten Noord-Holland bij dit initiatief te betrekken. De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven door grote terreinen en (water)wegen op een meer verantwoorde manier te beheren. Meer natuur bevordert de biodiversiteit en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijker provincie om te wonen, werken en recreëren. Natuur biedt ruimte, rust en ontspanning. Het maakt onze woonomgeving aantrekkelijk, gezond, duurzaam en economisch concurrerend.Hier ontstaan kansen voor nieuwe verdienmodellen in de circulaire economie en de bio-based economy. Ook voor de (grondgebonden) landbouw is biodiversiteit van groot belang. De natuur is, kortom, ‘groen kapitaal’. Heeft u onderwerpen die zich in dit kader lenen voor onderzoek door studenten of wetenschappers? Neem dan contact op met Gerard Kooiman