AGC werkt met studenten aan Amsterdam City Mest

AGC werkt met studenten aan Amsterdam City Mest

Tosca Wiedenhof heeft onderzocht of menselijke uitwerpselen als meststof kunnen dienen in de landbouw. Deze stap is belangrijk vanwege de groeiende voedselvraag en milieuproblemen veroorzaakt door synthetische meststoffen.

Het lastige is dat het hergebruik van menselijke uitwerpselen wordt bemoeilijkt door wetgeving en bestaande rioolsystemen. Echter, brongescheiden sanitatie kan hier een oplossing bieden.

De studie heeft risico’s ge├»dentificeerd, waaronder pathogenen, zware metalen en medicijnresten. Composteren op hoge temperaturen blijkt de meest effectieve methode om deze risico’s te minimaliseren.

De bevindingen benadrukken dat verdere tests op kleine schaal nodig zijn om de veiligheid en duurzaamheid van het gebruik van menselijke uitwerpselen als meststof te beoordelen. Deze bevindingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het verminderen van de milieudruk.

Voor het volledige verslag van Tosca, klik hier.
Voor de posterpresentatie, klik hier.
Voor een infographic die inzicht geeft in deze reststromen, klik hier.
Voor een literatuurstudie gemaakt die Freya Baker die inzicht geeft in dit onderwerp, klik hier.