Lokale Groene Kennis Verzamelen en Ontsluiten

Lokale Groene Kennis Verzamelen en Ontsluiten

Lokale Groene Kennis Verzamelen en Ontsluiten

Instapniveau

HBO en WO projecten

Studierichtingen

Verschillende disciplines. Bijvoorbeeld: Biologie, Antropologie, Human Resource Management, Kunstmatige Intelligentie

Start

Nu beschikbaar

Duur

3-6 maanden

Opdrachtgever

Stedelijk Groenpunt / ANMEC

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Eerste opdracht gaat over het verzamelen van ecologische kennis

Er zit heel veel groene kennis bij verschillende organisaties en mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stadsecologen die met pensioen zijn, maar ook beheerders en vrijwilligers van organisaties als de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Deze praktijk kennis is ‘ verborgen’ (je moet het weten) en daardoor weinig toegankelijk voor iedereen. Als je niet in het juiste netwerk zit dan kom je slecht bij deze kennis. Bij wie kan ik aankloppen als ik iets wil weten over vleermuizen? Of over gierzwaluwen? In deze opdracht ga je op zoek naar deze verborgen kennis door in gesprek te gaan met deze mensen/ organisaties.

Tweede opdracht gaat over het digitaal ontsluiten van deze kennis.

Hoe kunnen we de bestaande kennis op een goede manier digitaal ontsluiten voor alle Amsterdammers. Het is de wens van het Stedelijk Groenpunt om de bestaande groene kennis in Amsterdam (hierboven besproken als eerste opdracht) online toegankelijk te maken. Je gaat bezig met het ontwikkelen van een concept voor een digitale kennisbank met als doel de kennis effectief beschikbaar te maken.

De onderzoeksvraag is:

De overkoepelende hoofdvraag: Hoe kunnen we de vakkennis en deskundigheid over de Amsterdamse flora en fauna toegankelijk maken voor alle bewoners? Dit is tweedelig en er is ruimte voor meerdere studenten om aan verschillende onderdelen hiervan werken.

1. Het ophalen van de kennis
Dit is een deelvraag die zich focust op het verzamelen van de kennis. Je gaat aan de slag met het in kaart brengen van een deel van de kennis. Dit kan bijvoorbeeld alles omtrent een bepaalde doelsoort zijn, zoals ‘de gierzwaluw’ . Maar je kunt je ook focussen op een beroepsgroep, bijvoorbeeld ‘welke verborgen kennis zit er bij stadsecologen’. Er is veel mogelijk, aan het begin van je opdracht zal het belangrijk zijn om duidelijk af te bakenen wat je gaat onderzoeken.

2. De kennis is verzamelt, hoe gaan we dit digitaal ontsluiten?
Deze vraag focust zich op de indeling van de verzamelde kennis. Hoe kan deze op een effectieve wijze beschikbaar worden gemaakt voor de Amsterdamse burgers? Denk hierbij aan het ontwikkelen van een concept voor een digitale vraagbank.

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Welke deskundigheid heeft de KNNV
  • Welke deskundigheid hebben de IVN vrijwilligers Amsterdam
  • Welke deskundigheid heeft Stadswerken (groen beheer van openbare ruimte)
  • Welke kennis is er omtrent de gierzwaluw?
  • Hoe kan bestaande kennis online toegankelijk gemaakt worden voor burgers?
  • Hoe kan Kunstmatige Intelligentie bijdragen aan het beschikbaar maken van kennis?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

>
Scrolling Image Frame
ANMEC logo>
Scrolling Image Frame