Laagdrempelig bijdragen aan klimaatneutrale stad

Laagdrempelig bij dragen aan een klimaatneutrale stad

Type

BSc. beta-gamma

Start

Vanaf sept 2019

Duur

minimaal 2 maanden

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon Melchior Kanyemesha (M.Kanyemesha@amsterdam.nl)

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

De gemeente wil huurders, woningeigenaren of ondernemers helpen bij het verduurzamen van hun woning, winkel of bedrijf. Van aardgasvrij wonen tot een bedrijventerrein ombouwen tot klimaatneutraal woonwerkgebied.

Welke stappen moet een huurder doorlopen om aardgasvrij te worden? Voor het onlangs opgeleverde platform Nieuw Amsterdams Klimaat moeten stappenplannen ontwikkeld worden waarmee bijvoorbeeld huurders aardgasvrij kunnen worden.

Op  www.nieuwamsterdamsklimaat.nl wil de gemeente verschillende stappenplannen aanbieden zodat burgers laagdrempelig kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale stad.

In deze opdracht moeten die stappenplannen worden ontwikkeld en opgeleverd.

Thema’s waar men stappenplannen voor wil schrijven zijn o.a.: Energiebesparing en energie opwekking, Circulaire economie en grondstoffen, Groen en klimaatbestendigheid, Schone en slimme mobiliteit.

In de periode dat de studenten aan de slag gaan, zullen ze samen met een klein team-in-wording het hart worden van Nieuw Amsterdams Klimaat.

 

Stappen plannen moeten informatie bevatten over o.a. waar men geschikte financiering kan vinden en wie eventueel bij de aanvraag kan helpen.

Onderwerpen waar informatie over gezocht moet worden zijn o.a.: Samenwerking, Juridische zaken en regelgeving, Financiering, Technische maatregelen, installatie/realisatie en beheer

Taken

Informatie ophalen/gesprekken voeren om af te bakenen concreet welke stappenplannen en hoeveel.

Structureren proces en informatie middels gesprekken met stakeholders/gebruikers en deskresearch.

Vertalen inhoud naar techniek i.s.m. designbureau, ervaren in de praktijk en wijzigingen maken.

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

circulariteit-kl>
Scrolling Image Frame
nieuw amsterdams klimaat>
Scrolling Image Frame