Knowledge Mile Park – Verkennen, Ontwerpen, Evalueren

Knowledge Mile Park – Verkennen, Ontwerpen, Evalueren

Type

Master Urban Management HvA

Start

September 2019

(deze opdracht is al vergeven)

Duur

9 maanden

Opdrachtgever

Roos van Maanen namens Knowledge Mile Park

Locatie

De Knowledge Mile Park loopt vanaf de IJtunnel via het Mr. Visserplein,

Weesperstraat, Wibautstraat tot aan het Amstelplein

Opdracht beschrijving

De Wibaut-, Weesper- en Valkenburgerstraat zijn ingericht als doorgaande route met een (boven) lokale vervoersfunctie. Het verblijfklimaat kenmerkt zich vooral door drukte, ongezonde lucht en veel beton, waardoor het niet prettig verblijven is op de langste straat van Amsterdam. In 2015 is de Knowledge Mile ontstaan met de ambitie om alle aanwezige kennis, mensen en talenten in het gebied met elkaar te verbinden om zo de stad, en met name deze ‘grijze’ Mile, te transformeren tot een betere, groenere en duurzamere straat. Wat is er nodig en wat dient er nog te gebeuren om dit te realiseren?

De onderzoeksvraag is:

Welke stappen zijn er nodig om te komen tot integrale samenwerking tussen verschillende partijen die leidt tot een functioneel groene KMP?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Wat verstaat men onder een ‘gezondere stad’?
  • Welke kansen en belemmeringen zien de stakeholders?
  • Wat verstaat men functionele vergroening en waar dient de focus op te liggen bij KMP?

Onderzoeksmethoden:

  • Semigestructureerde diepte-interviews met oa. opdrachtgever, projectleider, stakeholders en bewoners;
  • Literatuur onderzoek;
  • Participerende observatie tijdens bijeenkomsten.

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

stadsklimaat-kl>
Scrolling Image Frame
locatie KMP>
Scrolling Image Frame