Knowledge Mile Park – Eco-engineering per locatie

Knowledge Mile Park – Eco-engineering per locatie

Type

Minor Stedenbouwkunde of Toegepaste Biologie

Start

Per direct beschikbaar

Duur

3-6 maanden

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam Project: Knowledge Mile Park; Roos van Maanen

Locatie

Knowledge Mile Park (KMP) loopt vanaf de IJtunnel via het Mr. Visserplein, Weesperstraat, Wibautstraat tot aan het Amstelplein

Opdracht beschrijving

Het stedelijk klimaat verandert en stelt ons voor nieuwe uitdagingen; wateroverlast, hittestress, geluidsoverlast. Zo ook in Amsterdam. Hoe houden we de stad gezond en leefbaar? Specifiek in het Knowledge Mile Park willen we maatregelen nemen om zo het gebied te verbeteren. Knowledge Mile Park is een gebied met weinig groen, veel auto’s en veel verschillende typen gebruikers (bedrijven, bewoners, scholen, passanten, cafe bezoekers etc). Elk deelgebied/plein/stuk straat heeft weer andere mogelijke problemen. Zo heeft èèn gedeelte meer last van blijvende hitte, terwijl er op een ander gedeelte veel wateroverlast is of juist geluidsoverlast. Stedelijk groen kan invloed hebben op de temperatuur en het stadsklimaat. Hoe kan groen effectief gebruik worden voor klimaatadapatie?

De onderzoeksvraag is:

Wat zijn de mogelijkheden om functioneel groen als klimaatadaptatiemaatregel te gebruiken? Is het effectief en welke plekken zijn daarvoor geschikt?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Op welke delen van KMP is er veel wateroverlast? Welke (groene) maatregelen kunnen hiertegen genomen worden? Wat zijn de mogelijkheden voor functioneel groen?
  • In welke delen van KMP is er hittestress aanwezig? Welke maatregelen kunnen hiertegen genomen worden? Welk soort functioneel groen is het meest effectief?
  • Welke delen van KMP hebben last van geluidsoverlast? Is functioneel groen een oplossing hiervoor? Welk soort functioneel groen is het meest effectief?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

stadsklimaat-kl>
Scrolling Image Frame
plankaart vlekkenplan optie 2.2>
Scrolling Image Frame