KLIGRAS

KLIGRAS

Project: Klimaatvriendelijke graslandbodems (KLIGRAS)

Beschrijving project

Probleem

Bodems bevatten meer koolstof (C) in organische stof in de bodem (SOM) dan vegetatie en de atmosfeer samen, en slechts een klein verlies van deze koolstof kan klimaatverandering verergeren. Het besef dat bodems cruciaal zijn in de wereldwijde C-cyclus heeft geleid tot veel initiatieven die gericht zijn op het vergroten van C-opslag in landbouwgronden.

Recente ontwikkelingen benadrukken het belang van levende plantenwortels voor het vergroten van C-opslag in bodems.

Ons overkoepelende doel is om ons fundamentele begrip van de rol van wortelstelsels, microben, bodemmineralogie en aggregatie bij de vorming en stabilisatie van SOM te vergroten, en om dit inzicht toe te passen in echte graslandsystemen voor het verhogen van organische koolstof in de bodem, terwijl de uitstoot van broeikasgassen wordt geminimaliseerd. Met behulp van Nederlandse graslanden als modelsysteem zullen we agronomisch relevante graslandsoorten en soortencombinaties identificeren die de stabilisatie van SOM vergroten en de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren, onder het huidige en toekomstige klimaat.

Aanpak

In graspercelen willen we meerdere plots (2 x 2 m) uitzetten waarin we droogte en extreme regenval simuleren. Voor, tijdens, en na de behandelingen gaan we in de plots metingen doen aan de hoeveelheid CO2 opname, de bovengrondse en ondergrondse plantengroei, het bodemleven, en de hoeveelheid en kwaliteit van de bodemorganische stof. Daarnaast gaan we grondkolommen steken voor een proef in de kassen van de Universiteit van Amsterdam, waar we een hittegolf simuleren.

Partners

Publicaties

Dit project is net van start dus er zijn nog geen publicaties. Die verschijnen t.z.t. hier op de pagina. Zie hieronder wel de uitkomst van de eerste stakeholderbijeenkomst.

Algemene informatie

Looptijd
2022 – 2027

Contactgegevens
Atoesa Farokhi
T: 06 – 41 06 56 42
a.s.farokhi@uva.nl

Penvoerder
UvA IBED
prof. dr. Franciska de Vries