Innovatieve manieren van bewatering op Kattenburg/Marineterrein Amsterdam

Innovatieve manieren van bewatering op Kattenburg/Marineterrein Amsterdam

Innovatieve manieren van bewatering op Kattenburg/Marineterrein Amsterdam

Instapniveau

mbo, hbo en wo

Studierichtingen

Urban green, engineering, biology etc

Start

Het onderzoek kan starten met ingang van het nieuwe academische jaar 2021-2022 en opgeleverd worden voor de start van groeiseizoen 2022.

Duur

2 tot 6 maanden

Opdrachtgever

Buurtorganisatie 1018, Bureau Marineterrein Amsterdam, Amsterdam Rainproof, Waternet, AMS Made, Marineterrein Amsterdam Living Lab partners.

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Marineterrein Amsterdam ontwikkelt zich als testgebied voor grootstedelijke uitdagingen; dat kan gaan over klimaatadaptatie, maar ook over een gezonde leef- en werkomgeving en het leren van nieuwe vaardigheden.

Het Marineterrein maakt deel uit van het oostelijke eiland Kattenburg In Amsterdam. Veel buurtbewoners zetten zich in voor vergroening van het gebied, ook zijn er groenprojecten in zelfbeheer gestart. Maar net als andere plekken in de stad kampen we met toenemende droogte en toenemende hoosbuien. Hoe gaan we daar mee om? Gaan we water bufferen? Of gebruiken we water vanuit de grachten? Of grijs water? Hoe komt dat water bij de plekken die dat nodig hebben? En hoe voeren wij te veel aan water af? Welke voorzieningen zijn nodig? En hoe organiseren we dat? Via een coöperatie?

Graag willen we dus onderzoeken of er slimme en innovatieve manieren zijn voor bewatering van groenprojecten op het Marineterrein en Kattenburg. Daarnaast zijn we benieuwd of het mogelijk is om op kleine schaal een vorm van collectieve watervoorziening te implementeren.

Kleinschalige testen kunnen plaatsvinden binnen het Living Lab van het Marineterrein en bij de betreffende groenprojecten op Kattenburg. Resultaten van het onderzoek zijn openbaar zodat anderen van die kennis kunnen profiteren.

Partners: Buurtorganisatie 1018, Bureau Marineterrein Amsterdam, Amsterdam Rainproof, Waternet, AMS Made, Marineterrein Amsterdam Living Lab partners.

 

 

NB: Buurtorganisatie 1018 heeft al flink wat zaken in kaart gebracht, zie: https://www.buurtorganisatie1018.nl/groen-oostelijke-eilanden

NB2: Bureau Marineterrein Amsterdam heeft op het terrein één waterbuffer onder de grond langs de kade aangebracht. Daarnaast loopt een test van de hovenier ism de stadsecoloog met zouttolerante planten; besproeien met grachtenwater is te zilt voor andere planten.

De onderzoeksvraag is:

Inventariseer welke mogelijkheden er zijn op het Marineterrein voor bewatering (bijvoorbeeld met grachtenwater) van de groenprojecten in het gebied.

Inventariseer of het mogelijk is om op kleine schaal een collectieve watervoorziening te realiseren met gebruikers.

 

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Wat zijn voorbeelden hiervan bij andere groenprojecten in grote steden?
  • Welke mogelijk collectieve beheersconstructie organisatievormen en financieringsmogelijkheden zijn?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

Donderdagmiddags afwezig

m: +31 6 30656518

r.vanmaanen@uva.nl

www.amsterdamgreencampus.nl

 

>
Scrolling Image Frame
>
Scrolling Image Frame