Sleutelrol

De regio kent een rijkdom aan kennis en ondernemerschap op het gebied van tuinbouw, circulaire economie, chemie, voeding en milieubeheer. Daardoor kunnen we een sleutelrol spelen bij het oplossen van de hedendaagse vraagstukken. Hoe voorzien we wereldsteden en de wereldbevolking op een duurzame wijze van voedsel? Hoe maken we groeiende steden groener en leefbaarder, de bodem levend, de waterkwaliteit hoog en zorgen we voor een vitaal ecosysteem?

Ons logo: X3

Samenwerken is het sleutelwoord: onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar versterken. Het is tijd om onze kennis te delen en om te zetten naar vernieuwende projecten, producten en diensten. Amsterdam Green Campus verbindt daarom wetenschap, opleidingen en bedrijven op het gebied van Green Genetics, Green Environment, Green Chemistry, Green Food en Green Entrepreneurship. Samen zullen we de innovatiekracht voor de toekomst gaan opleiden en vormgeven.

Doe mee

Amsterdam Green Campus is een regionaal innovatieplatform waar onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan innovaties en zorgen voor het opleiden van talenten (de medewerkers van morgen). Op dit platform kunnen bedrijven met hun innovatievraag terecht, en kunnen het mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. Hier werken we samen aan een duurzame, groene toekomst. De initiatiefnemers van de Amsterdam Green Campus zijn: Hogeschool Inholland, Wellantcollege, Clusius College, AERES Hogeschool Almere, IXA, Kamer van Koophandel, Amsterdam Economic Board, Greenport Aalsmeer en de onderzoeksinstituten IBED, SILS en HIMS van de Universiteit van Amsterdam