Greenchain NH

Greenchain NH

Project: Greenchain NH

Beschrijving van het project

Nieuwe kansen ontstaan wanneer krachten worden gebundeld, en dat is precies wat Greenchain NH nastreeft in de regio Noord-Holland. Greenchain NH zet zich in om de krachten in de regio Noord-Holland te bundelen, om zo de innovatiekracht in de agrifoodsector te versterken en het onderwijs en opleidingsaanbod op deze innovaties te laten aansluiten.

Greenchain NH moet het kloppende hart van vernieuwing en leidinggevend ecosysteem worden dat essentieel is voor de innovatieve verduurzaming van de agrifoodsector. Het doel is duidelijk: Greenchain streeft naar een duurzame toekomst, waarbij op basis van een meerjarenprogramma wordt gewerkt aan het verbinden van arbeidsmarkt, innovatie en onderwijs. Dit doen we door actieve samenwerking te stimuleren binnen de regio en over de grenzen van individuele organisaties heen te kijken.

Kennisbank

Als onderdeel van Greenchain NH zal Amsterdam Green Campus gaan werken aan een kennisbank. Met de kennisbank wil AGC de kennis uit Green Chain NH vindbaar, toegankelijk en nuttig maken. Voor Mkb’ers en overheden is het van belang dat zij met hun vragen rondom klimaatadaptatie en de energietransitie terecht kunnen bij Green Chain NH. Een laagdrempelige online vraagbaak leent zich hiervoor.

Sterke punten

 • Sterk en breed vertegenwoordigd netwerk
 • Veel ervaring met projectmatige samenwerking
 • De hele keten is vertegenwoordigd; ‘van grond tot mond’
 • Een actieve samenwerking tussen de agrifood- en de technieksector
 • Brede vertegenwoordiging van onderzoekinstellingen en onderwijs
 • Koploperbedrijven werken samen aan innovaties
 • Landbouw, tuinbouw en voedselverwerking werken samen aan innovaties in de gehele keten
 • Sterke Human Capital agenda

Uitdagingen

 • Versnippering van de sector, waardoor veel kennis niet breed genoeg wordt gedeeld
 • Energieproblematiek, van opgave tot verduurzaming tot netcongestie
 • Instroom studenten en arbeidskrachten blijft achter bij toenemende vraag
 • Digitalisering gaat sneller dan men kan bijbenen

Partners

De kernpartners binnen Greenchain zijn:

Greenport NHN
Greenpoort Aalsmeer
Amsterdam Green Campus
HBO hogeschool InHolland
MBO Vonk

Algemene informatie

Looptijd
2023 – minimaal 2027

Contactgegevens
Roos van Maanen
T: 06 – 41 06 56 41
r.vanmaanen@uva.nl

Simon Pasveer
T: 06 – 14 28 48 80
s.pasveer@uva.nl

Penvoerder
Greenport NHN

Nationaal Groeifonds
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt via het Nationaal Groeifonds Project van Katapult.