Effect van natuurinclusief bouwen op mensen

Effect van natuurinclusief bouwen op mensen

Effect van natuurinclusief bouwen op beleving en gezondheid van mensen

Instapniveau

BSc  of  MSc

Studierichtingen

Gezondheid studies/ biologie/ psychologie/psychobiologie

Start

Beschikbaar

Duur

minimaal 6 weken

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Onderdeel van dit project is een literatuurstudie over wat er bekend is over het effect van natuurinclusief bouwen op beleving en gezondheid van de mens. Hiervoor kunnen verschillende locaties vergeleken worden.

Locaties kunnen zijn:

  • Oudbouw, bijvoorbeeld Indische Buurt
  • Nieuwbouw, bijvoorbeeld Oostpoort
  • Natuurinclusieve bouw, bijvoorbeeld de flanken van IJburg

De onderzoeksvraag is:

Wat is het effect van natuur-inclusief bouwen op de beleving en gezondheid van de mens?

Mogelijke deelvragen zijn:

Wat zijn geschikte locaties in de stad om gezondheid en beleving te vergelijken met de mate van natuur-inclusieve huizen?

In hoeverre kan natuur inclusief bouwen gezondheid beïnvloeden?

Wat wordt verstaan onder gezondheid?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

>
Scrolling Image Frame
>
Scrolling Image Frame