EduXR

Project: EduXR

2022-minimaal 2026

Aanjager van kennisontwikkeling, aanzuiger van menselijk kapitaal

Een brede samenwerking tussen maar liefst 4 universiteiten, 4 hogescholen en bedrijven uit de sector.

Beschrijving project

Probleem

Nederland en de wereld staan de komende decennia voor een immense uitdaging: bij een groeiende vraag naar voedsel- en andere gewassen moet landbouw zich tegelijk aanpassen aan een veranderend klimaat en
aan scherpere duurzaamheidseisen zoals verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest.

Die uitdaging biedt echter ook een uitgelezen kans voor de nu al succesvolle Nederlandse veredelingssector: bestaande zwaartepunten in Nederlandse fundamentele wetenschap kunnen helpen een nieuwe generatie ‘extra-weerbare’ gewassen te ontwikkelen die aan de strengere eisen kunnen voldoen. Zo kan die sector zijn internationale toppositie vasthouden, uitbouwen en op termijn miljarden euro’s per jaar extra bijdragen aan de Nederlandse economie.

Er moeten echter wel mensen zijn die dit kunnen oppakken. De beschikbaarheid van bijvoorbeeld bioinformatici in het groene domein is nu al een knelpunt. Dat zal nog sterker gelden voor onderzoekers die optimaal passen bij het interdisciplinaire profiel dat voor onderzoek naar en toepassing van de nieuwe generatie veredelingsmethoden nodig is. Versterking van het innovatie ecosysteem vereist ook acties gericht op het opleiden van menselijk kapitaal.

Aanpak

CropXR wordt een instituut waarin excellente en brede kennis uit Nederlandse kennisinstellingen, expertise en behoeften van Nederlandse bedrijven, gerichte kennisontwikkeling, en inzichten van maatschappelijke stakeholders samenkomen en elkaar bevruchten en versterken.

Een nieuwe publiek-private kennis- en innovatie-impuls in methoden die gebruik maken van big data en kunstmatige intelligentie, zal de sector helpen zijn toonaangevende positie de komende decennia te behouden en in een snelgroeiende wereldmarkt uit te breiden.

De programmalijn EduXR zorgt voor opleidingen ten behoeve van een nieuwe generatie professionals in Nederland die zijn uitgerust met de benodigde kwalificaties. Met programmalijn EduXR neemt CropXR een actieve, coördinerende en stimulerende rol op het gebied van kennisontwikkeling en het opbouwen van menselijk kapitaal voor de toekomst. AGC zal een coördinerende rol aannemen in verschillende werkpakketten van het project. Zie hieronder alle werkpakketten binnen EduXR.

  • WP1: Inventarisatie en planontwikkeling onderwijs
  • WP2: Ontwikkelen en implementeren van minoren
  • WP3: Leven-lang-leren modules
  • WP4: Hbo- en wo praktijkonderzoek

Partners

CropXR is opgesteld door een consortium van:
Universiteit Utrecht
Wageningen Universiteit & Research
Technische Universiteit Delft
Universiteit van Amsterdam
Plantum

Ook de groene hogescholen in het Groenpact zijn onderdeel van het project.

Publicaties

Dit project gaat net van start, t.z.t. zullen hier publicaties verschijnen.

Algemene informatie

Penvoerder

Universiteit Utrecht

Contactgegevens

Roos van Maanen en Atoesa Farokhi

T: 06 – 30 65 65 18

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds