Duurzaam waterbeheer Hortus Amsterdam

Duurzaam waterbeheer Hortus Amsterdam

Instapniveau

hbo wo

Studierichtingen

Ecology / Biology / Sustainable engineering/Future planet studies

Start

Available now

Duur

2 tot 6 maanden

Opdrachtgever

Knowledge Mile Park

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Wat is er mogelijk is om het regenwater dat op de daken van de Hortus valt zoveel mogelijk te behouden voor de tuin. Momenteel geven wordt er vooral veel leidingwater gegeven, terwijl regenwater beter is voor de planten.

 

Door zomerdroogte zoals we die de afgelopen drie jaar hebben gezien, krijgen we in de toekomst te maken met de volgende uitdagingen op het gebied van water geven:

  • Afname van kwaliteit (zoutgehalte) en beschikbaarheid (irrigatiestop) van leidingwater en toename in prijs van leidingwater
  • Bestaande regenwaterbassins raken leeg voordat ze door buien zijn bijgevuld
  • Verdringing van grondwater door zout grachtenwater

 

Het idee dat de muidergracht (tussen Hortusplantsoen en Hortus) een mooi open zoetwaterbassin zou kunnen worden, mits het voor het Amsterdamse waterbeheer geen bezwaar is om de zijkanten af te sluiten en het haalbaar is om de kwaliteit van het water in bassin voldoende schoon te houden om te kunnen gebruiken als gietwater.

 

Zo’n zoetwaterbassin zou de volgende voordelen kunnen bieden:

  • Groot volume opslag van gietwater voor de Hortus (en indien voldoende capaciteit ook voor grijswatersysteem van panden).
  • Een hoogwaardig zoetwaterbiotoop in de binnenstad. Zorgt voor extra leven want habitat voor kikkers, libellen en andere zoetwaterorganismen die in de brakke gracht niet gedijen.
  • Een buffer in de verdringingszone van zout grachtenwater (stroomt niet meer langs de achterkant van de Hortus).

De onderzoeksvraag is:

Hoeveel fluctuatie moeten we verwachten in de waterstand en wat betekent dit voor de kwaliteit van het water, het zoetwaterbiotoop en het aanzicht.

Mogelijke deelvragen zijn:

  • (Hoe) kan het bassin zo worden gemaakt dat het water van voldoende kwaliteit blijft als gietwater (laag zoutgehalte)
  • Heeft een eventuele afsluiting gevolgen voor afwatering en doorstroming in het grachtenstelsel en zo ja, zijn hier oplossingen voor te verzinnen.
  • Nauwkeuriger bepalen van huidige en verwachte verdringing door zout (of brak) water onder de Hortus en wat het effect van afsluiting zou zijn.
  • Stapje complexer: Kan de hemelwaterafvoer van panden uit de buurt op het bassin worden aangesloten en is er voldoende capaciteit om ook panden ut de buurt aan te sluiten op grijswater uit het bassin?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

Kade amsterdam>
Scrolling Image Frame
stadsklimaat-kl>
Scrolling Image Frame