Duurzaam waterbeheer Hortus Amsterdam

Is de Muidergracht (tussen Hortusplantsoen en Hortus) geschikt als zoetwaterbassin?

Instapniveau

hbo wo

Studierichtingen

Ecology / Biology / Sustainable engineering/Future planet studies

Start

september 2021

Duur

2 tot 6 maanden

Opdrachtgever

Knowledge Mile Park

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Hortus Botanicus Amsterdam

Wat is er mogelijk is om het regenwater dat op de daken van de Hortus valt, zoveel mogelijk te behouden voor de tuin. Momenteel wordt er vooral veel leidingwater gegeven, terwijl regenwater beter is voor de planten.

 

Door zomerdroogte zoals we die de afgelopen drie jaar hebben gezien, krijgen we in de toekomst te maken met de volgende uitdagingen op het gebied van water geven:

  • Afname van kwaliteit (zoutgehalte) en beschikbaarheid (irrigatiestop) van leidingwater en toename in prijs van leidingwater
  • Bestaande regenwaterbassins van de Hortus raken leeg voordat ze door buien zijn bijgevuld
  • Verdringing van grondwater onder de Hortus door zout grachtenwater

 

Het idee is dat de Muidergracht (tussen Hortusplantsoen en Hortus) een mooi open zoetwaterbassin zou kunnen worden, mits het voor het Amsterdamse waterbeheer geen bezwaar is om de zijkanten af te sluiten en het haalbaar is om de kwaliteit van het water in het bassin voldoende schoon te houden om te kunnen gebruiken als gietwater.

 

Zo’n zoetwaterbassin zou de volgende voordelen kunnen bieden:

  • Groot volume opslag van gietwater voor de Hortus (en indien voldoende capaciteit ook voor grijswatersysteem van panden).
  • Een hoogwaardige zoetwaterbiotoop in de binnenstad. Zorgt voor extra leven want habitat voor kikkers, libellen en andere zoetwaterorganismen die in de brakke gracht niet gedijen.
  • Een buffer in de verdringingszone van zout grachtenwater (stroomt niet meer langs de achterkant van de Hortus).

De onderzoeksvraag is:

Is de Muidergracht (tussen Hortusplantsoen en Hortus) geschikt als zoetwaterbassin en is  het haalbaar om de kwaliteit van het water in het bassin voldoende schoon te houden om te kunnen gebruiken als gietwater?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Hoeveel fluctuatie moeten we verwachten in de waterstand en wat betekent dit voor de kwaliteit van het water, de zoetwaterbiotoop en het aanzicht.
  • (Hoe) kan het bassin zo worden gemaakt dat het water van voldoende kwaliteit blijft als gietwater (laag zoutgehalte)
  • Heeft een eventuele afsluiting gevolgen voor afwatering en doorstroming in het grachtenstelsel en zo ja, zijn hier oplossingen voor te verzinnen.
  • Nauwkeuriger bepalen van huidige en verwachte verdringing door zout (of brak) water onder de Hortus en wat het effect van afsluiting zou zijn.

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

Kade amsterdam>
Scrolling Image Frame
stadsklimaat-kl>
Scrolling Image Frame