Verduurzamen textielketen in Amsterdam

Verduurzamen textielketen in Amsterdam

Type

BSc. beta-gamma project

Start

vanaf oktober 2019

Duur

minimaal 2 maanden

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Contactpersonen:

Froukje Karsten (F.Karsten@amsterdam.nl)

Stef le Fevre (S.le.Fevre@amsterdam.nl)

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Onlangs  is de  ambitie geformuleerd dat Amsterdam circulaire ontwikkeling rondom textiel gaat stimuleren. Ontwerpers, ondernemers in de mode-industrie, verwerkers van textiel, potentiële klanten e.d. in en rond Amsterdam moeten hier aan bijdragen.

De gemeente Amsterdam  wil graag in kaart gebracht hebben wat nu al gebeurt in Amsterdam  aan verduurzaming binnen de textielindustrie. Daarnaast willen ze een reëel en concreet advies over hoe het sluiten van de regionale textielketen verbeterd kan worden?

In juni 2019 is er een eerste (nog onvolledige) inventarisatie gedaan van initiatieven in de regio en zijn deze globaal verdeeld over de schakels van de keten.

De onderzoeksvraag is:

Wat gebeurt er  in Amsterdam op gebied van verduurzaming binnen de textielindustrie en hoe kan dit op een hoger niveau getild worden richting het sluiten van de regionale textielketen?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Welke behoeftes hebben partijen die bezig zijn met verduurzaming binnen de textielindustrie?
  • Wat zijn volgens hen randvoorwaarden voor opschaling?
  • Waar kan de grootste milieuwinst geboekt worden (op basis van welke criteria?)

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

circulariteit-kl>
Scrolling Image Frame
Keten-circulair-textiel>
Scrolling Image Frame

Meer