Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

2021 – 2024

Beschrijving project

Een groep van elf bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B) om de benodigde innovaties te verwezenlijken. Het op gang brengen van deze pre-competitieve en structurele samenwerking is een belangrijk doel ban dit project. Deze samenwerking is erop gericht om voor een breed scala aan gewassen voor de belangrijkste ziektes en plagen betrouwbare, objectieve biotoetsen te ontwikkelen. Een belangrijke innovatie in dit project is het opzetten van een centrale collectie aan referentie pathogenen en plantenrassen die essentieel zijn voor betrouwbare biotoetsen. Om het gebruik van biotoetsen langdurig te borgen voor de sector zal in dit project een kennisdelingsprogramma ontwikkeld worden die de partners in het project bijschoolt en ondersteunt bij langjarige implementatie van de kennis uit dit project in hun veredelingsprogramma’s.

Probleem

Rassen moeten de genetische potentie hebben om zich tegen ziekten en plagen te kunnen verweren, zodat er minder chemische hulpmiddelen gebruikt hoeven te worden. Emissies van vervuilende stoffen naar grond- en oppervlaktewater moeten worden gereduceerd. Daarmee creëer je een gezondere leef- en werkomgeving.

Meedoen?

MEER INFORMATIE OVER INSTAPPEN IN DIT ONDERZOEKSPROJECT?

MAIL VOOR EEN ONLINE INTAKE GESPREK NAAR: R.vanmaanen@uva.nl

Aanpak

  • Werkpakket 1 Virtuele Pathogeen collectie met referentie plantenrassen
  • Werkpakket 2 Onderzoek en ontwikkeling Protocol voor Biotoets van ten minste 6 plant-belager interacties
  • Werkpakket 3 Uitvoering en validatie bio-toetsen onder gecontroleerde kweekomstandigheden
  • Werkpakket 4C Vergroten van de kennis van weerbaarheid van verschillende siergewassen tegen ziekten en plagen voor bedrijven met verschillende omvang van R&D.

Verwacht resultaat

Met deze projectaanvraag voor het opzetten van het C4B hopen we in de sierteeltsector een blijvende stap vooruit te helpen en een uitstekende en blijvende samenwerking van universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven te realiseren (C4B).

Gezamenlijke activiteiten op het terrein van toetsontwikkeling en valorisatie van bestaande kennis moeten op een zo kort mogelijke termijn meerwaarde voor de individuele veredelingsactiviteiten van bedrijven opleveren, opdat die bedrijven daarin willen investeren. Het gaat daarbij om concrete hulpmiddelen voor resistentie veredeling:

  1. Het opbouwen, beheren en beschikbaar maken van collecties van pathogenen, plaaginsecten en referentierassen.
  2. Het ontwikkelen van betrouwbare, snelle toets methoden voor diverse gewassen. Het vormen van samenwerkingsclusters in de sector.
  3. Vergroten van de kennis van weerbaarheid van verschillende siergewassen tegen ziekten en plagen voor bedrijven met verschillende omvang van R&D. Dit om veredeling van meer resistente snijbloemen, sierplanten en bolgewassen mogelijk te maken.

Partners

Beekenkamp plants
Eden Collection
Edens Creation
Evanthia
Royal van Zanten
Vertify
Vertuco

Publicaties

Download hier de projectbeschrijving van het C4B project:

projectbeschrijving C4B 2020

Algemene informatie

Locatie
Landelijk

Projectleider
Roos van Maanen en Mara de Sain

Contactgegevens

Roos van Maanen

Amsterdam Green Campus

T: 06 – 306 565 18

Opdrachtgever

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen