Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Beschrijving project

Een groep van elf bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B) om de benodigde innovaties te verwezenlijken. Het op gang brengen van deze pre-competitieve en structurele samenwerking is een belangrijk doel ban dit project. Deze samenwerking is erop gericht om voor een breed scala aan gewassen voor de belangrijkste ziektes en plagen betrouwbare, objectieve biotoetsen te ontwikkelen. Een belangrijke innovatie in dit project is het opzetten van een centrale collectie aan referentie pathogenen en plantenrassen die essentieel zijn voor betrouwbare biotoetsen. Om het gebruik van biotoetsen langdurig te borgen voor de sector zal in dit project een kennisdelingsprogramma ontwikkeld worden die de partners in het project bijschoolt en ondersteunt bij langjarige implementatie van de kennis uit dit project in hun veredelingsprogramma’s.

Probleem

Rassen moeten de genetische potentie hebben om zich tegen ziekten en plagen te kunnen verweren, zodat er minder chemische hulpmiddelen gebruikt hoeven te worden. Emissies van vervuilende stoffen naar grond- en oppervlaktewater moeten worden gereduceerd. Daarmee creëer je een gezondere leef- en werkomgeving.

Meedoen?

MEER INFORMATIE OVER INSTAPPEN IN DIT ONDERZOEKSPROJECT?

MAIL VOOR EEN ONLINE INTAKE GESPREK NAAR: R.vanmaanen@uva.nl

Partners

Eden Collection

Royal van Zanten

Vertuco

Resultaten

Plan van aanpak

Presentaties

Hier vindt u de rapportage van het project C4B

Download: Rapportage C4B 2021

Algemene informatie

Locatie
Landelijk

Looptijd
2021 – 2024

Projectleider
Roos van Maanen

Contactgegevens
Amsterdam Green Campus
Roos van Maanen
T: 06 – 41 06 56 41
r.van.maanen@uva.nl

Opdrachtgever
TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen