Bestrijden blauwalgenbloei

Bestrijden blauwalgenbloei

Instapniveau

BSc en MSc mogelijk

Studierichtingen

Ecology / Biology / Future Planet Studies

Start

Vanaf november 2021

Duur

2 tot 6 maanden

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Locatie

Noord Noord-Holland

Opdracht beschrijving

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Gemeente Zaanstad zijn op zoek naar een student die onderzoek wil doen naar de oorzaak van algenbloei op de woonwijk Brokking in Wormerveer. Deze woonwijk is nieuw aangelegd langs de oevers van de Zaan en heeft overlast van blauwalgenbloei (zie onderstaande figuren). De bewoners hebben contact gezocht met de gemeente Zaanstad en HHNK om te kijken of er oplossingen bedacht kunnen worden. Er wordt gekeken naar verschillende lange- en korte termijn oplossingen. Bekende korte termijn methoden zoals zuurstof belletjes, waterstofperoxide en circulatie pompsystemen zijn kostbaar. Daarnaast zijn het vormen van symptoombestrijding maar de bron wordt niet aangepakt. Het vinden van een lange termijn systeem aanpak die bij de bron begint is uiteindelijk de meest duurzame oplossing. De uitkomst van deze studie zal niet alleen kijken naar het advies in deze woonwijk maar door de systeemaanpak ook wat je kunt gebruiken bij het ontwerp van een nieuwe woonwijk.

Belangrijk om te weten is dat de HHNK al begonnen is met monitoren sinds begin april en dat de student direct kan beginnen om daarbij aan te sluiten. Daarbij kan de student zelf parameters toe voegen aan het meetbestand waar nodig. Ook zijn er betrokken burgers die zich willen inzetten in Citizen Science om de data pool te vergoten. Daarnaast zullen de werkzaamheden bestaan uit veldwerk, lab werk (deels bij HHNK) en data-analyse. Ook zal er vanuit de HHNK een deel inhoudelijke begeleiding kunnen worden geboden.

De onderzoeksvraag is:

Hoe kan de waterkwaliteit in woonwijk Brokking verbeterd worden om blauwalgen bloeien te voorkomen?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Wat is de oorzaak van de jaarlijkse blauwalgen bloei in de woonwijk Brokking?
  • Hoe kunnen blauwalgen bestreden worden in open aquatische systemen?
  • Wat is de best passende maatregel om uitgebreide blauwalgen groei tegen te gaan?
  • Wat is de invloed van abiotische factoren zoals de seizoenen in aanloop naar de zomer op de groei van blauwalgen?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

brokking 1>
Scrolling Image Frame
brokking 2>
Scrolling Image Frame
Tags: