Barlaeus diners

Barlaeus diners

Barlaeus diners

Het bestuur van de Amsterdam Green Campus heeft geen vaste Raad van Advies maar laat zich inspireren tijdens gerichte evenementen; de zogeheten Barlaeus diners.

Tijdens deze diners laten we ons inspireren door bestuurders vanuit Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland en brengen we gerichte vragen in. In een eerdere editie bijvoorbeeld over onze rol in de valorisatie agenda van de FNWI, met nadruk op het speerpunt ‘Green’ naast ‘Smart’. Valorisatie begint vaak met een idee, een uitvinding door een wetenschapper of een behoefte van een ondernemer. In alle gevallen gaat het om het stellen en beantwoorden van de juiste kennisvraag en dat verbinden met de benodigde techniek. Dit vereist samenwerking aan de voorkant van dit proces met voorlopers vanuit alle maatschappelijke geledingen in noordwest Nederland.

Wat is daarvoor nodig en hoe pakken we dat met elkaar op? Op deze avonden zijn veel ideeën gelanceerd, observaties en voorbeelden ingebracht. Ook hebben de bijeenkomsten velen geïnspireerd om samen verder op te trekken.