Workshop Bodem & Teelt

28 juni 2019, 13.00 – 17.00 uur

De Amsterdam Green Campus en GreenPort Noord-Holland organiseren samen met NFO een kennisbijeenkomst op het thema: ‘Relatie bodemkwaliteit en teeltopbrengst.’

Doelgroep fruittelers, vollegrondgroentetelers, akkerbouwers en bollentelers. 

Graag nodigen wij u uit voor deze middag. Het programma bevat korte informatieve lezingen,
lab-ervaring en een experiment/spel.