Werkbezoek Duurzame Bloemkool

Graag nodigen wij u uit voor het werkbezoek Duurzame Bloemkool
op vrijdag 9 september in Hem. Het programma start om 9.00 bij Smaakcentrum
Westfriesland en wordt vervolgd met een bezoek aan een
bloemkoolveld waar onderzoekers en telers aan het woord komen.
Daarna neemt u zelf de proef op de som: we gaan de bodem
beoordelen op diverse factoren.
Wij willen u vragen om zich aan te melden voor dit werkbezoek via
www.bloemkoolja.nl
Op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-
Holland wordt onderzocht wat de invloed is van het niet
onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst,
productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte
water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes,
insecten en akkervogels).