Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

Titel:

Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

Soort bijeenkomst:

Informatie- en netwerkbijeenkomst

Datum:

donderdag 30 september

Tijdstip:

13:00 – 17.30 uur

Locatie:

Aalsmeer, specifieke locatie ntb

Doelgroep: 

Overheid en bedrijfsleven

Inhoud: 

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over  biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan nu aan via onderstaand formulier. Aan dit event zijn geen kosten verbonden.

 

Voorlopige programma

13.00h – 13.30h: Inloop

13.30h – 13.40h: Welkom: prof. dr. Michel Haring, UvA: dagvoorzitter.

13.40h – 14.00h: Presentatie Lector dr. Nelleke Kreike, Inholland: POP-3 Biotoetsen.

14.00h – 14.20h: Presentatie dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten.

Pauze

14.40h – 15.00h: Presentatie Next Level Sierteelt.

15.00h – 15.20h: Presentatie Marketing & Duurzaamheid

15.20h – 15.40h: Interactief interview met sprekers en gedeputeerde

15.40h: Afsluiting

15.40h – 17.00h: Borrel

Meld je hier vast aan voor deze bijeenkomst

    CHECK UW SPAM VOOR DE BEVESTIGING
    Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze bijeenkomst. Uw gegevens worden na gebruik verwijderd.

     “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

                Europa investeert in zijn platteland”.