Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

LET OP: Fysieke aanwezigheid bij het symposium is voorlopig VOL. Verdere aanmeldingen schrijven zich direct in voor de live stream van het evenement en worden op een wachtlijst geplaatst voor fysieke aanwezigheid. 

Voorlopig zullen 100 personen fysiek aanwezig kunnen zijn (corona proof) op de locatie in Aalsmeer op 30 september 2021. Momenteel hebben we al zoveel aanmeldingen ontvangen dat deze plekken zijn vergeven. Eventueel zal dit later nog (corona proof) worden opgeschaald. Hier zal dan later informatie over worden gegeven.

Voor nu zullen de nieuwe aanmeldingen die binnenkomen op een wachtlijst worden geplaatst voor fysieke aanwezigheid. Voor iedereen die niet fysiek aanwezig kan zijn zal het symposium via een live stream uitgezonden worden.

Titel:

Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

Soort bijeenkomst:

Informatie- en netwerkbijeenkomst

Datum:

donderdag 30 september

Tijdstip:

13:30 – 17.30 uur

Locatie:

Aalsmeer, specifieke locatie ntb

Doelgroep: 

Overheid en bedrijfsleven

Inhoud: 

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over  biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan nu aan via onderstaand formulier. Aan dit event zijn geen kosten verbonden.

 

Voorlopige programma

13.30h – 14.00h: Inloop

14.00h – 14.10h: Welkom: prof. dr. Michel Haring, UvA: dagvoorzitter.

14.10h – 14.35h: Presentatie Lector dr. Nelleke Kreike, Inholland: POP-3 Biotoetsen.

14.35h – 15.00h: Presentatie dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten.

Pauze

15.20h – 15.45h: Presentatie dr. Mara de Sain, UvA/WUR: Project C4B, Centrum voor Biotoetsen.

15.45h – 16.10h: Presentatie Jeroen Oudheusden, FSI 2025: Verduurzaming van de markt.

16.10h – 16.30h: Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (Noord-Holland) en Meindert Stolk (Zuid-Holland).

16.30h – 17.30h: Afsluiting en borrel

 

Vragen? Neem contact op met Niek Persoon (n.l.m.persoon@uva.nl)

Meld je hier vast aan voor deze bijeenkomst

    CHECK UW SPAM VOOR DE BEVESTIGING
    Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze bijeenkomst. Uw gegevens worden na gebruik verwijderd.

     “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

                Europa investeert in zijn platteland”.