Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

LET OP: Aanmelden voor het symposium is niet meer mogelijk. De maximale capaciteit van de locatie is bereikt.

Eerder was het de bedoeling ook een live stream van het evenement te organiseren, maar dit is niet haalbaar gebleken. Er kan dus alleen fysiek worden deelgenomen aan het symposium. We kunnen echter alle personen die zich tot nu toe hebben aangemeld voor het symposium verwelkomen. Alle deelnemers hebben daar inmiddels nog een mail over ontvangen.

Er zullen 100 personen fysiek aanwezig zijn (corona proof) op de locatie.

Titel:

Symposium ‘Next Level Sierteeltveredeling: samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen’

Soort bijeenkomst:

Informatie- en netwerkbijeenkomst

Datum:

donderdag 30 september

Tijdstip:

13:30 – 17.30 uur

Locatie:

De Arendshoeve ‘The garden of Amsterdam’, Aalsmeerderdijk 438, Aalsmeerderbrug

Doelgroep: 

Overheid en bedrijfsleven

Inhoud: 

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over  biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan nu aan via onderstaand formulier. Aan dit event zijn geen kosten verbonden.

 

Voorlopige programma

13.30h – 14.00h: Inloop

14.00h – 14.10h: Welkom: prof. dr. Michel Haring, UvA: dagvoorzitter.

14.10h – 14.35h: Presentatie Lector dr. Nelleke Kreike, Inholland: POP-3 Biotoetsen.

14.35h – 15.00h: Presentatie dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten.

Pauze

15.20h – 15.45h: Presentatie dr. Mara de Sain, UvA/WUR: Project C4B, Centrum voor Biotoetsen.

15.45h – 16.10h: Presentatie Chiel van der Kooij, Quality manager bij Greenyard flowers Nederland.

16.10h – 16.30h: Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (Noord-Holland) en Meindert Stolk (Zuid-Holland).

16.30h – 17.30h: Afsluiting en borrel

 

Vragen? Neem contact op met Niek Persoon (n.l.m.persoon@uva.nl)

Meld je hier vast aan voor deze bijeenkomst

 “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

            Europa investeert in zijn platteland”.