29 oktober 2020 Kennisdeling ‘ C-vastlegging bodem’.

Je bent van harte uitgenodigd om de Kennisdeeldag bij te wonen op donderdag 29 oktober 2020.

Tussen 14.15 uur en 17.00 uur zullen we laten zien hoe mbo, hbo en wo samen in de Corona tijd met een geweldige dynamiek hebben deelgenomen aan het project ‘Veldvalorisatie Satellietbeeldenbepaling C-vastlegging bodem’.

U kunt zich aanmelden om hier fysiek in Hoorn of digitaal via TEAMS deel te nemen.

Programma:

  • 14.15  Inloop
  • 14.30 Dr. Roos van Maanen: Waarom dit project?
  • 14.45 Lector Gera van Os: Problematiek klimaat en organische stof?
  • 15.15 Studenten: Wat hebben we gedaan?
  • 15.30 Prof Bas Wesemael: Wat is het resultaat en wat kunnen we daarmee?
  • 16.00 Borrel

*Er kunnen max 35 mensen in de ontvangstruimte K016, Blauwe berg 3, te Hoorn

**Houd je aan de Corona maatregelen. Alle deelnemers dienen zich voor aanvang in te schrijven bij de Front office i.v.m. eventueel contact onderzoek.