Jaarevent Amsterdam Green Campus 24-01-2023 Amsterdam Science Park

Onze manier van leven als individu, als samenleving en als soort vraagt alle aandacht voor een meer duurzaam voortbestaan. Velen hopen op doorbraken waardoor we met nog meer reikwijdte en gemak kunnen vasthouden aan onze leefstijl. Aan de basis van het handelen staan onze identiteit en onze opvattingen en deze zijn daarmee bepalend voor de inzet van middelen en de inrichting van de samenleving. De transitie vraagt om nieuwe beter werkende opvattingen. Waarom dit zo weerbarstig blijkt te zijn en wat te doen om versnelling in de gewenste ontwikkelingsrichting te realiseren. In de ochtend werken we met elkaar in co-creatie verschillende vraagstukken uit en in de middag organiseren we een symposium om ons te laten verrassen met externe ervaringen en inzichten.

Co-creaties ‘naar een duurzame levenswijze’’ gericht op:

  1. Consumentengedrag
  2. Wat maakt een product duurzaam? Hoe meten we dat?
  3. Wat maakt watergebruik duurzaam?

Meld je hier aan

    CHECK UW SPAM VOOR DE BEVESTIGING
    Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze bijeenkomst. Uw gegevens worden na gebruik verwijderd.