Hoe zwaar wegen verschillende dimensies van duurzaamheid (economisch, ecologisch, sociaal)?

Hoe interessant zou het zijn om een historisch, cultureel, ecologisch, politiek én economisch perspectief te schetsen over de kwestie ‘duurzame landbouw’.

Titel:

Op 27 november komen we bij elkaar om vanuit de UvA een interdisciplinaire insteek gebaseerd op onderzoek naar de transitie naar duurzame landbouw te bespreken.

Soort bijeenkomst:

Informatie- en netwerkbijeenkomst

Inhoud: 

Peter van Dam en Esther Peeren zullen 27 november in de ochtend hun ideeën over o.a. onderstaande vragen delen:

– Hoe zwaar wegen verschillende dimensies van duurzaamheid (economisch, ecologisch, sociaal)?

– Op welke punten botsen de opvattingen van agrariërs over duurzaamheid met die van andere actoren? Wat zijn de voornaamste knelpunten?

– Op welke schaal is duurzaamheid in het gedrang? Bv. vooral mondiaal (voedselvoorziening, klimaat), Europees (natuurgebieden) of lokaal (landschap, bodem, water)? Liggen de geconstateerde problemen in elkaars verlengde?

– Welke vormen van samenwerking achten betrokkenen belangrijk om duurzaamheid te bevorderen?

Datum:

27 november 2020

Tijdstip:

10:00 – 13:00 uur

Locatie:

Oude Turfmarkt 147, Amsterdam

Doelgroep: 

Wetenschappers UvA