11 december: Kennistrip Bodem & Teelt

Op woensdag 11 december 2019, van 13.00 – 17.00 uur organiseert de Amsterdam Green campus in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord bij de Universiteit van Amsterdam (Science Park 904) een middag over bodem & teelt voor telers en akkerbouwers. Hoe kan wetenschappelijke kennis gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het bodemleven? Hoe is deze kennis van nut voor de land- en tuinbouw? Wat is de relatie tussen bodemkwaliteit en teeltopbrengst? Kunnen groenbemesters de bodemdiversiteit veranderen?
In deze interactieve bijeenkomst geven onderzoekers presentaties op het gebied van bodem en teelt. Ook krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van onderzoekers en gaan zelf een practicum doen in het lab. Met deze kennistrip slaan we een brug tussen wetenschappelijke kennis en de maatschappelijke gebruikers daarvan: agrariërs.
Vanuit de Greenport bieden wij de mogelijkheid aan om met busvervoer om 12 uur vanaf Proeftuin Zwaagdijk, Tolweg 13, Zwaagdijk af te reizen, inclusief een lunchpakket in de bus. Aanmelden is niet meer mogelijk,
Vragen? Neem contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@greenportnhn.nl /mobiel: 06-20 58 34 97.