Dierenwelzijn van konijnen in Amsterdam

Dierenwelzijn van konijnen in Amsterdam

Instapniveau

Alle niveaus

Studierichtingen

Dierenwelzijn, biologie

Start

Nu beschikbaar

Duur

Verschillend (2-6 maanden)

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

De konijnenpopulatie in Amsterdam is ontstaan uit wilde exemplaren en losgelaten huisdieren, waardoor zich een plaatselijke variƫteit van het konijn ontwikkeld heeft. Konijnen hebben een hoge recreatieve waarde en zijn daardoor geliefde dieren bij de bewoners van de gemeente.

Omdat konijnen echter snel voortplanten en veelvuldig binnen de gemeentegrens voorkomen, leidt dit nogal eens tot knelpunten bij bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen. Daardoor ontstaat regelmatig de wens om konijnen te vangen en te verplaatsen, dit is echter een overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). In Maart 2020 is door omgevingsdienst Noord-Holland Noord een gebiedsbrede ontheffing verleend die de gemeente de mogelijkheid geeft om konijnen af te vangen en te verplaatsen wanneer hun leefgebied tijdens een gebiedsontwikkeling bedreigd wordt.

De gemeente Amsterdam heeft regelmatig nieuwe bouwplannen in gebieden waar konijnen voorkomen en er zijn verschillende pogingen gedaan tot het verplaatsen van konijnen binnen de gemeente. Echter, leven er nog veel vragen omtrent het hoe het wat.

De onderzoeksvraag is:

Wat zijn de diervriendelijke maatregelen die de gemeente kan treffen bij verstoring van het leefgebied van konijnen, passend bij de gebiedsbrede ontheffing voor het vangen en verplaatsen van konijnen?

Mogelijke deelvragen zijn:

  • Welke meetmethoden bestaan er om een konijnenpopulatie te tellen? (Bijv Mark & Recapture)
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die methoden?
  • Welke meetmethoden werken in de praktijk (veldexperimenten)?
  • Wat zijn de praktische voor- en nadelen van de meetmethoden in het veld?
  • Hoe check je, tijdens het verplaatsen, de gezondheid van een konijn zo diervriendelijk mogelijk?
  • Kunnen konijnen overleven als ze verhuisd worden van zandgrond naar kleigrond rekening houdend met bijvoorbeeld het succes van schuilen bij verschillende predatoren?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

Logo-Gemeente-Amsterdam>
Scrolling Image Frame
Konijn 1>
Scrolling Image Frame