Watertuinen

Watertuinen Sciencepark Amsterdam

Instapniveau

WO: BSc en MSc projecten mogelijk

Studierichtingen

Ecology / Biology / Sustainable engineering

Start

Februari 2021

Duur

3-6  months

Opdrachtgever

Waternet

Locatie

Science Park Amsterdam

Opdracht beschrijving

Amsterdam is een snelgroeiende stad.  Om een gezonde, aantrekkelijke, toekombestendige leefomgeving voor mens en dier te houden is ontwikkeling nodig.

Watertuinen lijken interessant en effectief te zijn voor biodiversiteit en waterkwaliteit.

Waterschap de Dommel is in samenwerking met Blue Habitats en Waterstudio aan het kijken hoe waterkwaliteit en biodiversiteit verbeterd kan worden met behulp van watertuinen met speciale vinnen die er onder worden geplaatst. Een eerste variant van deze Aquablocks zijn geplaatst in Eindhoven.

Graag zouden we in samenwerking met Waternet (het waterschap regio Amsterdam) op Sciencepark  ook deze Aquablocks plaatsen en op deze manier meer data verzamelen voor het onderzoek .

 

De onderzoeksvraag is:

Blue fins -Welke eigenschappen heeft een blue fin voor optimale effectiviteit als het gaat om versterken waterplanten en vispopulaties?

Wat is het effect van het licht op de ontwikkeling van aquatische flora en fauna

Mogelijke deelvragen zijn:

Van welk materiaal moeten de Blue Vins gemaakt worden voor het beste effect op biodiversiteit?

Wat zijn doelsoorten in Sciencepark?

Welke planten kunnen op een watertuin bijdragen aan populaties wilde bijen?

Wat is er nodig voor het onderhoud van de watertuinen?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

underview aquablocks>
Scrolling Image Frame
aqua block van boven af>
Scrolling Image Frame
Tags: