Effect van natuur-inclusief bouwen op beleving en gezondheid van mensen

Effect van natuur-inclusief bouwen op beleving en gezondheid van mensen

Instapniveau

BSc  of  MSc

Studierichtingen

Gezondheid studies/ biologie/ psychologie/psychobiologie

Start

vanaf sept 2020

Duur

minimaal 6 weken

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Opdracht beschrijving

Onderdeel van dit project is een literatuurstudie over wat er bekend is over het effect van natuur-inclusief bouwen op beleving en gezondheid van de mens.

 

Locaties kunnen zijn:

-oudbouw bijvoorbeeld Indische Buurt

-nieuwbouw bijvoorbeeld Oostpoort

-natuurinclusieve bouw  bijvoorbeeld flanken  IJburg

De onderzoeksvraag is:

Wat is het effect van natuur-inclusief bouwen op de beleving en gezondheid van de mens?

Mogelijke deelvragen zijn:

Wat zijn geschikte locaties in de stad om gezondheid en beleving te vergelijken met de mate van natuur-inclusieve huizen?

In hoeverre kan natuur inclusief bouwen gezondheid beïnvloeden?

Wat wordt verstaan onder gezondheid?

Voor meer info:

Roos van Maanen, Dr | Projectmanager Amsterdam Green Campus

Science Park 904 | kamer C2.221B |1098 XH Amsterdam

m: +31 6 30656518
mail: r.vanmaanen@uva.nl

Kade amsterdam>
Scrolling Image Frame
stadsklimaat-kl>
Scrolling Image Frame