Green Environment

De stedelijke leefomgeving vergroenen en de tuinbouw duurzamer maken

Biologische kennis kan op veel plekken ingezet worden. Hoe zorgen we dat steden leefbaar blijven met behulp van een vergroende omgeving? Wat betekent de verzilting van de bodem voor natuurgebieden en cultuurgronden? Kan de tuinbouw straks zonder chemische bestrijdingsmiddelen bloemen, bollen en groente produceren?

Uncategorized

Symposium Lift de biodiversiteit mee op de groei van Amsterdam?

Onderzoek

Gedeputeerde Adnan Tekin en Statenleden geïnspireerd door ‘green’ onderzoek 

Ondernemers

De Pilot Plant met Urban sedumtrays

Onderzoek

Proeftuin op het dak in Startup Village

Ondernemers

Urban Activities vanuit IBED Universiteit van Amsterdam

Onderwijs

Urban Green Development – Anna’s Tuin en Ruigte

Onderwijs

Amsterdam Water Science