Nieuws

Green chemistry

Green Genetics

Moleculaire veredeling is noodzakelijk voor het behoud van de sierteelt voor de BV Nederland

Op donderdag 8 juni gaf Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam een lezing over het belang van moleculaire veredeling voor de Nederlandse sierteeltsector tijdens het landelijke congres van Greenport Holland. Lees de column hier terug.

groen kapitaal

Green Environment

Amsterdam Green Campus stapt in ‘Groen Kapitaal’

Met het programma Groen Kapitaal wil de provincie Noord-Holland de natuur versterken en de samenleving nadrukkelijker met de natuur verbinden. AGC werkt samen met de provincie aan een programma om jongeren, scholen en onderzoeksinstellingen in en buiten Noord-Holland bij dit initiatief te betrekken.

circular agreement

Green Chemistry

Ondertekening van circular commitment voor valorisatie in de Zaanstreek

Tijdens de AEB Circular Challenge op 14 februari ondertekenden Amsterdam Green Campus een circular agreement met Exter om te werken aan een coöperatieve verwaardingsfabriek voor de valorisatie van reststromen in de Zaanstreek.

start-up village

Green Environment

Uniek ‘Urban Green’ project op en in Startup village

Op 16 februari 2017 ondertekenden Amsterdam Green Campus, Ace Venture lab (de eigenaar van Startup village) en Green Art Solutions een overeenkomst om projectonderzoek te doen op het vlak van ‘Urban Green’ met de Startup village op Amsterdam Science Park als pilot test- en onderwijslocatie.

anna's tuin

Green Environment

Opening van een Nieuw Green Living Lab op het Amsterdam Science Park

Na drie jaar intensieve voorbereiding opent Anna’s Tuin en Ruigte op zaterdag 20 mei 2017 officieel haar deuren voor het publiek. Studenten van de nieuwe studie Urban Green Development van het Wellantcollege denken vanaf dit voorjaar mee over de verdere inrichting van deze tuin. Een voorbeeld van samenwerking tussen mbo-hbo en wo (UvA-IBED).

leven lang leren

Green Genetics

Een Leven Lang Leren met de Amsterdam Green Campus

Het lectoraat Green Biotechnologie van Inholland heeft vanuit de Amsterdam Green Campus de cursus ‘Novel Breeding Tools’ opgezet die voor werknemers in de veredeling inzichtelijk maakt hoe nieuwe moleculaire biologische onderzoekstechnieken werken.

Green Genetics

Groen onderwijscentrum brengt ondernemersvragen naar de juiste plek

Groen onderwijscentrum werkt samen met Amsterdam Green Campus om vragen via de kenniswerkplaats Agro-Plant vanuit de regio Aalsmeer op het juiste kennisniveau te kunnen adresseren. Zo wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat de vragen van de ondernemer op de juiste plek terecht komen.

Green Environment

Green meets Blue

Amsterdam Green Campus en Amsterdam Water Science (AWS) bundelen hun krachten voor het effectief ontsluiten van kennis. AWS is een interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin de UvA en VU samenwerken op het gebied van waterwetenschap in Nederland.

foto-anna

Green Chemistry

Voortgang Anna’s Ruigte: Van zompig rietland tot stadslandbouw

Binnenkort verandert de 1,5 hectare grond tussen Café Polder en Science Park van rietland in stadlandbouw. Vanaf 5 september gaan…