Nieuws

Bezoek Adnan Tekin en statenleden

Green Environment

Gedeputeerde Adnan Tekin en Statenleden geïnspireerd door ‘green’ onderzoek 

Op woensdag 19 juli bezocht gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland, samen met 6 leden van Provinciale Staten en…

rsz_wethouder3_resized_4

Green Environment

De Pilot Plant met Urban sedumtrays

Op 7 juli jongstleden was de officiële ingebruikname van de Pilot Plant met sedumstrays op het dak van het Benno Premselahuis. De ingebruikname werd verricht door de heer Abdeluheb Choho, wethouder duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Gedeputeerde Jaap Bond (links), Niek Persoon (Amsterdam Green Campus (midden) en Claudia Rot (rechts) bij Startup Village

Green Environment

Proeftuin op het dak in Startup Village

Claudia Rot ontwierp in het kader van haar afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam het groene dak van Startup Village. Tijdens haar project keek ze naar plantensoorten uit de directe omgeving en koos ze zorgvuldig de geschikte planten uit voor het groene dak. Want deze planten mogen bijvoorbeeld niet heel diep wortelen. Claudia ziet Startup Village als een plek waar ondernemers en onderwijs elkaar vinden.

moleculaire veredeling

Green Genetics

Moleculaire veredeling is noodzakelijk voor het behoud van de sierteelt voor de BV Nederland

Op donderdag 8 juni gaf Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam een lezing over het belang van moleculaire veredeling voor de Nederlandse sierteeltsector tijdens het landelijke congres van Greenport Holland. Lees de column hier terug.

groen kapitaal

Green Environment

Amsterdam Green Campus stapt in ‘Groen Kapitaal’

Met het programma Groen Kapitaal wil de provincie Noord-Holland de natuur versterken en de samenleving nadrukkelijker met de natuur verbinden. AGC werkt samen met de provincie aan een programma om jongeren, scholen en onderzoeksinstellingen in en buiten Noord-Holland bij dit initiatief te betrekken.

circular agreement

Green Chemistry

Ondertekening van circular commitment voor valorisatie in de Zaanstreek

Tijdens de AEB Circular Challenge op 14 februari ondertekenden Amsterdam Green Campus een circular agreement met Exter om te werken aan een coöperatieve verwaardingsfabriek voor de valorisatie van reststromen in de Zaanstreek.

Urban Green project

Green Environment

Uniek ‘Urban Green’ project op en in Startup village

Op 16 februari 2017 ondertekenden Amsterdam Green Campus, Ace Venture lab (de eigenaar van Startup village) en Green Art Solutions een overeenkomst om projectonderzoek te doen op het vlak van ‘Urban Green’ met de Startup village op Amsterdam Science Park als pilot test- en onderwijslocatie.

Opening new green living lab

Green Environment

Opening van een Nieuw Green Living Lab op het Amsterdam Science Park

Na drie jaar intensieve voorbereiding opent Anna’s Tuin en Ruigte op zaterdag 20 mei 2017 officieel haar deuren voor het publiek. Studenten van de nieuwe studie Urban Green Development van het Wellantcollege denken vanaf dit voorjaar mee over de verdere inrichting van deze tuin. Een voorbeeld van samenwerking tussen mbo-hbo en wo (UvA-IBED).

levenlang leren

Green Genetics

Een Leven Lang Leren met de Amsterdam Green Campus

Het lectoraat Green Biotechnologie van Inholland heeft vanuit de Amsterdam Green Campus de cursus ‘Novel Breeding Tools’ opgezet die voor werknemers in de veredeling inzichtelijk maakt hoe nieuwe moleculaire biologische onderzoekstechnieken werken.