De Metropoolregio Amsterdam is een van de meest innovatieve en duurzame regio’s van Europa. Om dat te blijven is innovatie nodig en moeten we onze wetenschappelijke kennis sneller in het onderwijs verwerken en bij ondernemers terecht laten komen. Amsterdam Green Campus ontsluit kennis voor ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Sleutelrol

De regio kent een rijkdom aan kennis en ondernemerschap op het gebied van tuinbouw, circulaire economie, chemie, voeding en milieubeheer. Daardoor kunnen we een sleutelrol spelen bij het oplossen van de hedendaagse vraagstukken. Hoe voorzien we wereldsteden en de wereldbevolking op een duurzame wijze van voedsel? Hoe maken we groeiende steden groener en leefbaarder, de bodem levend, de waterkwaliteit hoog en zorgen we voor een vitaal ecosysteem?

Ons logo: X3

Samenwerken  is het sleutelwoord: onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven moeten  elkaar versterken. Het is tijd om onze kennis te delen en om te  zetten naar vernieuwende projecten, producten en diensten.  Amsterdam  Green Campus verbindt daarom wetenschap, opleidingen en bedrijven op  het gebied van Green Genetics, Green Environment, Green Chemistry,  Green Food en Green Entrepreneurship. Samen zullen  we  de  innovatiekracht voor de toekomst gaan opleiden en vormgeven.

Doe  mee

Amsterdam  Green Campus is een regionaal innovatieplatform waar onderzoekers,  onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan innovaties en  zorgen voor het opleiden van talenten (de medewerkers van  morgen). Op  dit platform kunnen bedrijven met hun innovatievraag terecht, en  kunnen het mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. Hier werken  we samen aan een duurzame, groene toekomst. De  initiatiefnemers van  de Amsterdam Green Campus zijn: Hogeschool Inholland, Wellantcollege,  Clusius College, AERES Hogeschool Almere, IXA, Kamer van Koophandel, Amsterdam  Economic Board, Greenport Aalsmeer en  de onderzoeksinstituten IBED,  SILS en HIMS van de Universiteit van Amsterdam

Organisatie

Amsterdam  Green Campus is een compacte organisatie die, door slimme en  gecoördineerde inzet van de partners, maximaal bijdraagt aan de  valorisatie van de groene kennis in de metropoolregio. We ontsluiten  snel  en effectief de kennis van kennisinstellingen voor de regio,  verbinden partijen en coördineren bestaande activiteiten. Amsterdam  Green Campus gebruikt bestaande structuren en samenwerkingsverbanden,  en is  complementair hieraan.

Onderzoek,­­ ­­onderwijs, ondernemerschap: een zichzelf versterkend mechanisme

In  Amsterdam vindt op hoog niveau kennisontwikkeling en valorisatie  plaats. Dit is kennis die de potentie heeft om processen en producten  binnen bedrijven te veranderen. Een voorwaarde is wel dat de kennis  vanuit Amsterdam ook daadwerkelijk de regio ingaat. Hier zijn hbo’s,  mbo’s en regionale campussen voor nodig. Zij nemen de fundamentele  universitaire kennis over en ontwikkelen deze samen met bedrijven tot  praktisch toepasbare kennis.