Herkomstbepaling van tuinbouwproducten

De Universiteit van Amsterdam werkt samen met Naktuinbouw, telers en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan de ontwikkeling van methoden waarmee de herkomst en uniformiteit van tuinbouwproducten kan worden bepaald. Dit is belangrijk om voedselfraude te bestrijden en snel te kunnen schakelen bij crises, zoals de EHEC bacterie-uitbraak bij kiemgroenten in 2011.

Herkomstbepaling kan op basis van een zogenoemde ‘isotopenanalyse’. Dit is een beproefde methode afkomstig uit forensische toepassingen. Isotopen (verschijningsvormen van elementen) komen in wisselende ratio’s voor op verschillende plekken op de wereld. De isotopensamenstelling van planten wordt sterk bepaald door lokale omstandigheden zoals temperatuur, water en de bodemsamenstelling. Dankzij zogenoemde ‘massaspectometrie-technologie’ kan de isotopen-ratio bepaald worden en daardoor achterhaald worden waar het plantmateriaal vandaan komt. Plantaardig materiaal kan zo worden teruggeleid tot de plek waar het geteeld is.

Resultaten
De resultaten van het project Herkomstbepaling, waarbij met paprika is gestart als modelsysteem, zijn hoopgevend. Door toepassing van Isotopen Ratio Massa Spectrometrie (IRMS) is het mogelijk om Nederlandse paprika’s op basis van isotoopsamenstelling te onderscheiden van bijvoorbeeld Spaanse paprika’s. Er is inmiddels een database voor paprika’s uit verschillende landen zoals Duitsland, Spanje en Italie. Het onderzoek richt zich nu op de herkomstbepaling van roos.