Coast – analytische wetenschap in Nederland

Analytische chemie speelt een cruciale rol in de economische en maatschappelijke dynamiek in Nederland. Gepositioneerd tussen fundamentele wetenschap en de uiteindelijke toepassing, is de analytische chemie het hart van de chemische innovaties. COAST is een gezamenlijke focus van bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen om de Nederlandse expertise in de analytische chemie en technologie te verbeteren en versterken. COAST brengt R&D, menselijk kapitaal en infrastructuur samen.

COAST wil:
• R&D en innovatie op het gebied van analytische chemie aanjagen, en kruisbestuiving tussen analytische technologieën en toepassingsgebieden bevorderen;
• Onderwijs verbeteren in de analytische chemie en het aantal afgestudeerden verhogen;
• Toegang tot onderzoeksfaciliteiten en kennis bieden voor spelers binnen en tussen verschillende toepassingsgebieden.

COAST heeft twee hoofddoelen:
• Zorgen dat de Nederlandse organisaties de nieuwste chemisch-analytische technologieën toepassen, waardoor ze een concurrentievoordeel hebben en makkelijker kunnen bijdragen aan de samenleving en de economie;
• Het gebied van analytische chemie versterken als een economische activiteit op zich.