Amsterdam Water Science

aws_logo_rgb_400x210px

Bundelt kennis over water; van rivier tot oceaan

Amsterdam Water Science is een nieuwe samenwerking op onderzoeksgebied tussen VU Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het is een interdisciplinaire programma op de biologische, chemische en fysische processen in watersystemen (zeeleven, waterkwaliteit, overstromingen en droogte) en maatschappelijke aspecten van waterbeheer (economie, bestuur, wetgeving). Dit in Nederland unieke programma verenigt kennis van rivier tot oceaan.

Voorbeeld onderzoeksites

Een van de onderwerpen in dit onderzoeksprogramma betreft de maatregelen die regering en de particuliere sector treffen om de kwaliteit van water, overstromingsrisico’s en watertekorten te kunnen managen. Een programma dat natuurwetenschappen zoals aquatische ecologie, oceanografie, ecohydrologie en meteorologie combineert met sociale wetenschappen zoals water economie en water governance. De Amsterdamse wetenschappelijke gemeenschap is leidend zowel op nationaal als internationaal niveau en betrokken bij verschillende EU-projecten.

Amsterdam Water Science gaat zich richten op het initiëren van onderzoek samen met belanghebbenden in de metropoolregio Amsterdam. De stad Amsterdam en de omliggende waterrijke gebieden kunnen dienen als een proeftuin voor onderzoek en onderwijs. Het programma heeft toegang tot een aantal state-of-the-art laboratoria, apparatuur en er wordt gebruik gemaakt van sensoren in satellieten en drones. Studenten van de opleidingen Biologie, Aardwetenschappen en Future Planet zullen kennismaken met deze projecten en via stages er bij betrokken worden. Dit geeft jonge mensen een inkijk in de loopbaan mogelijkheden in de Water Science.

Betrokkenen:
UvA en VU onderzoekers:
Aquatische Milieu Ecologie
Aquatische Microbiologie
Hydrologische Processen en de Koolstofcyclus
Mariene Biologie
Water en Klimaat Risico’s
Economie en Beheer van Water

Onderzoek Instituten:
NIOZ, NIOO, Deltares, IMARES, Naturalis, Alterra, IMAU, CARMABI, TNO, IIASA, Wetsus etc.

Overheidsorganisaties:
KNMI, Waternet, RWS, RIVM, Water-Authorities, STOWA, PBL, World Bank, IUCN, UNEP etc.

Bedrijven en Consultancy:
Arcadis, KWR, HKV, Future Water, Movares, Grontmij, Acacia Water, Kemira, DHV-Haskoning, Witteveen en Bos, Philips etc.

NGOs en netwerken:
Commonland, Both Ends, Wetlands International, Natuurmonumenten, WWF, C40 Cities etc.

Verzekeraars en Financiers:
Munich RE, Achmea, SNS Reaal, Swiss RE, AON, Insurance XL